Asiakasryhmät

Komposiittimateriaali on hyvä ratkaisu ongelmiin olosuhteissa, joissa aggressivinen korroosio, vakava eroosio ja korkea paine tuottavat haasteita. Komposiitin etuja muihin materiaaleihin verrattuna ovat sen korroosionsionkesto-ominaisuudet, lujuus ja pitkä käyttöikä.

Komposiittimateriaalit kestävät hyvin korkeita lämpötiloja ja ovat käytännössä huoltovapaita. Olemme erikoistuneet valmistamaan komposiittituotteita eri teollisuudenalojen tarpeisiin. Aloilla, jotka kamppailevat edellä mainittujen olosuhteiden kanssa, komposiittituotteiden käyttö voi pienentää ylläpitokustannuksia ja ympäristövaikutuksia.

Komposiittiratkaisujamme on käytössä seuraavilla aloilla: metalli-, kierrätys-, kemian-, sellu-, paperi-, energia- ja meriteollisuus. Näillä aloilla on kehittyneitä ja vaativia prosesseja, joissa vaaditaan kestäviä materiaaleja. Haasteet ja ongelmat vaihtelevat aloittain, mutta yhdistävä tekijä on se, että komposiittimateriaalit saattavat hyvinkin olla ratkaisu ongelmiin.