Jätteenpolttolaitos

Korkeat lämpötilat, korroosio, kosteus ja savukaasujen lämpölaajeneminen vaativat materiaaleja, jotka kestävät hyvin äärimmäisiä olosuhteita. Komposiittimateriaalit ovat itsestään selvä valinta savukaasujen ja ilman puhdistamiseen, kuljettamiseen ja jäähdyttämiseen.
Tuotettaessa biokaasua mädättämällä, jolloin materiaalit altistuvat voimakkaille rasituksille, komposiittimateriaalit ovat selkeästi paras vaihtoehto kestävyyden ja maksimaalisen talteenoton kannalta.

Tuote

Referenssit