Avfallskraftvärmeverk

Heta temperaturer, korrosion, högt tryck, tryckförändringar och expansioner vid transport av rökgaser kräver material som klarar extrema förhållanden. Kompositmaterial är det klara alternativet vid rening, transport och kylning av rökgaser och luft.

Vid framställning av biogas via rötningsprocesser där materialet blir utsatt för kraftig påfrestning är kompositmaterial överlägset starkaste alternativet med tanke på hållbarhet och maximal utvinning.

Produkt

Referenser