Energiindustrin

Komponenter under så gott som alla områden inom energiindustrin ökar i storlek men förväntas och både minska i vikt samt klara rådande omständigheter bättre. Kompositmaterial är att föredra under alla omständigheter.

Kanaler

Quench

Produkt

Referenser