Kemisk industri

Kemiska industrin omfattar allt från olja till mineraler. En stor del av allt råmaterial, processerad och färdig produkt, oberoende aggregationstillstånd behöver transporteras och förvaras. Komposit är problemlösaren också inom kemisk industri.

Produkt

Referenser