Metallurgisk industri

Inom metallurgiska industrin är korrosion och erosion ett ständigt närvarande problem. Kompositmaterial ersätter allt oftare metall för att öka livslängd och minska behoven av avancerade underhåll. Vi har både kunskapen och erfarenheten att leverera dessa lösningar.

 

Gaskanal

Produkt

Referenser