Pappers- och massaindustrin

Sulfatprocessen är idag dominerande inom pappers- och massaindustrin. Våra kompositprodukter kan användas i många skeden av processen, ända från kokeri till blekeri.

test

Tankar

Rörsystem

Produkter

Referenser