Våra värderingar

Leverera produkter av hög kvalitet i enlighet med våra kunders behov.

Leverera våra produkter och projekt i tid.

Utveckla våra produkter tillsammans med våra kunder.

Utveckla våra tillverkningsmetoder för att kunna erbjuda mera konkurrenskraftiga produkter som är optimalt planerade och verkställda.

Ta hand om våra anställda och skapa ett fint arbetsklimat.

Ständigt utbilda våra anställda så de blir experter inom komposit.

Förutom våra värderingar klappar vårt hjärta ilte extra för att ge barn och unga en möjlighet till en meningsfull fritid. Vi vet alla att en välspenderad fritid är en investering för framtiden, därför har vi valt att sponsorera lokala idrottsföreningar.