GAP kanaler & skorsten

Hantering av het rökgas som flödar genom kanaler och ut i en skorsten kräver material som håller mot högt tryck, expansion och temperaturförändringar.

Vi är experter på höga rökgastemperaturer

Kanalerna isoleras ofta helt eller delvis och eftersom en kanal kan vara flera hundra meter långa och ett antal meter i diameter behövs rätt dimensionerade kanalstöd som beräknas samtidigt som kanalens uppbyggnad.

Extrema monteringsprojekt

Våra kanaler och skorstenar har vi levererat till och monterat i alla typer av industrier var förhållandena kräver kompositmaterial. Ett av våra mest krävande montageprojekt var monteringen av en rökgaskanal (133 m hög) i en befintlig skorsten med en tillhörande kanal på 3,5 m i diameter och 270 m lång.

Kontakt

Produkter

Referenser