GAP reaktorer

I processer var korrosion och erosion är ett ständigt närvarande problem ersätts metallmaterial ofta med komposit eftersom den största fördelen med ett kemikaliebeständigt laminat är den goda hållbarheten och den långa livslängden. Med mera hållbara produkter med långa livslängder kan industrierna och fabrikerna koncentrera sig på processen och undvika långa och avancerade underhåll.  

Reaktorer för metallutvinning 

Våra kompositreaktorer finns runt om i världen i gruvor, metallförädlingsindustrier och andra typer av metallurgisk industri.

 

Biogasframställning

En ny industri som växer allt mera är biogasframställning, där behövs reaktorer som håller mot den erosion som uppstår under rötningsprocessen. Vi levererade vår första biogasreaktor till ED Biogas i Finspång, Sverige 2015.

Kontakt

Produkter

Referenser