GAP scrubber, quench & abs-torn

De höga temperaturerna till trots passar kompositmaterialet utmärkt för rökgasreningsprocessen, genom att beräkna skrubbern med FEM (finita element metoden) vet vi vilka råmaterial vi skall använda och hur vi skall konstruera, därifrån kan vi skapa den mest skräddarsydda skrubbern för varje unikt användningsområde.

Vi konstruerar och tillverkar kompletta skrubbersystem (skrubber/abs-torn, quench och rörsystem) för rökgasrening och värmeutvinning

Vi har levererat skrubbersystem till en rad olika sopförbränningsanläggningar under åren. 2005 levererade vi en skrubber med en diameter på 6,2 m till ett avfallskraftvärmeverk i Malmö, Sverige. Då var den skrubbern den största vi hade tillverkat, i mars 2014 levererade vi vår största skrubber hittills. Den är 9 meter i diameter och 30 meter hög och finns monterad i Sveriges största biokraftvärmeverk (Fortum Värtaverket).

 

Kontakt

Produkter

Referenser