GAP tankar

Grunden till företaget NCE kommer från tillverkning av lagringstankar. Tankar och cisterner är kanske den mest kända gruppen av produkter som tillverkas i komposit. De flesta industrier behöver cisterner i någon mån bl.a. för förvaring av kemikalier, var kompositens goda korrosions-, erosions- och tryckbeständiga egenskaper är avgörande.

Tankar för lagring av alla typer av media

Kontakt

Produkter

Referenser