Service

Vi jobbar alltid utgående ifrån en helhet. Projekten börjar redan i offertstadiet med en förstudie tillsammans med kunden. För att vi skall kunna erbjuda det bästa alternativet till er behöver vi veta exakt vilka omständigheter som råder på anläggningsplatsen, ibland besöker vi också anläggningsplatsen redan i offertskedet för att kunna optimera vår produkt så den passar perfekt in i er process. Sen efter att produkten är monterad av vårt eget montage team, provkörningen är gjord och produkten använts i processen ett tag utför vi gärna underhållsinspektioner för att se om det är något som behöver åtgärdas eller förbättras.

Kontakt

Produkter