GAP lösningar för ballastvattenrening

Tillsammans med Permascand har vi utvecklat en bra och fungerande lösning för rening av ballastvatten i fartyg som uppfyller alla krav och standarder som finns i den marina miljön. Kompositskalen är idag en del av vår standardtillverkning. Även till detta användningsområde är kompositmaterialet överlägset gällande hållbarhet och korrosion.