Vacancies

Produktansvarig

Som produktansvarig känner du till din produkt, ser till att tillverkningen löper smidigt, gör de externa och interna inköp som behövs (tillsammans med våra inköpare), har daglig kontakt till kunden, ansvarar för transportlogistik och tar hand om reklamationer. Read More

Kvalitets-/ leveranskontrollant

Kvalitets-/ leveranskontrollant Arbetsbeskrivning Arbetet går ut på att kontrollera kvaliteten i vår produktion, att produkten som tillverkas motsvarar värdena som finns på ritningen. Samtidigt kontrollerar du också att alla arbetsmoment utförs på rätt sätt. Ditt arbete är att dagligen finnas till i produktionen för att utföra mätningar och identifiera kvalitetsbrister… Read More

Projektledare

Din uppgift som projektledare är att samordna konstruktion, inköp, tillverkning, leverans och montage för att leverera vår produkt. Du ansvarar för att produkten blir tillverkad och levererad i tid, du arbetar nära tillsammans med våra konstruktörer, arbetsledare och inköpare. Read More