Kundgrupper

Kompositmaterial är problemlösaren i miljöer med aggressiv korrosion, svår erosion och höga tryck. Kompositmaterialens fördelar jämfört med andra material är dess goda korrosionsegenskaper, höga hållfasthet och långa livslängd. Dessutom tål kompositmaterial också hög temperatur och är i princip underhållsfri. Vi är specialiserade på tillverkning av kompositprodukter för industrin. Alla industrier som har produkt- eller processproblem i de ovannämnda miljöerna bör ha kompositprodukter i processen för att minska på kostander för underhåll och miljöpåverkan.

Våra kompositlösningar behövs inom den metallurgiska industrin, återvinningsindustrin, kemiska industrin, pappers och massa industrin, energi industrin och den marina industrin. Inom dessa industrier finns många avancerade och svåra processer som kräver hållbara material, alla står inte inför samma utmaning eller problem, men gemensamt är att kompositmaterial mycket väl kan vara problemlösaren.