Vad gör oss unika?

Vårt sätt att skapa en mera ändamålsenlig och hållbar kompositlösning

Att lösa era problem är vår passion. Det handlar inte enbart om att offerera och producera produkten ni vill ha - vi har gedigen kunskap och anstränger oss extremt mycket för att säkerställa en mera ändamålsenlig lösning på era problem. Denna fas är verkligen den avgörande om ni vill fatta ett beslut som är så lönsamt som möjligt i ett långsiktigt perspektiv. Vill ni säkerställa att ni får en offert som är skräddarsydd utgående från era processutmaningar?

Offertskede & kundspecifika lösningar

Redan i offertskedet tas er process i beaktan och vi bygger tillsammans med er upp en kostnadseffektiv och bra kompositlösning som är skräddarsydd för er process. Vi har den kunskap och materialkännedom som förbättrar och utvecklar er process så att den blir mera hållbar och lönsam.

 

Hållfasthetsberäkning & tillverkningsritningar

Vår kompositlösning börjar alltid med en hållfasthetsberäkning. Viktigt i sammanhanget är att normer och standarden följs och att laminatet testas. Utgående ifrån laminattest får vi fram styrkan på olika tillverkade laminat och därifrån börjar vi beräkna och optimera med Finita Element Metoden (FEM). Förutsättningar som beaktas i beräkningen och optimeringen är under- och övertryck, temperatur, jordbävningsfaktor, vind- och snölast, egenfrekvens, transport, lyft osv.

Detaljplaneringen startar efter hållfasthetsberäkningen är utförd. För detaljplaneringen används 2D och 3D verktyg vilket ger mervärde både för er och för produktionen i tillverkningsstadiet.

Tillverkningsmetoder

  • Maskinlindning

  • Handlaminering

  • Injicering

Kvalitetsuppföljning & materialtestning

Genom hela tillverkningsprocessen följs den kvalitetsplan som gjordes tillsammans med er redan vid projektstarten. I kvalitetsplanen finns witness points (WP), hold points (HP) och check points (CP) för att alla skall kunna ta del av tillverkningsprocessen.

När tillverkningen är klar utförs materialtester, utskurna bitar från laminatet testas för att kontrollera att materialvärdena är enligt värdena i hållfasthetsberäkningen.

Innan leverans granskas produkten och viktiga mätningar utförs för att dokumenteras i den kvalitetsdokumentation som ni erhåller efter leverans.

 

Specialtransport & ruttplanering

Transporten av en leverans kräver noggrann planering och påbörjas redan i offertstadiet. Undantagstillstånd vid broar, högspänningledningar, smala vägar osv. är något som alltid kontrolleras och planeras tillsammans med den speditör vi anlitat för transporten. Vägskyltar plockas ner och den övriga trafiken kan vid behov stoppas för att den breda och höga lasten skall kunna ta sig fram.

 

Montage med eget montageteam

Våra yrkesskickliga montörer reser över hela världen och monterar våra tillverkade produkter för att vi skall kunna garantera bra kvalitet genom hela processen, kompositlösningen blir då NCEs egen från början till slut, inga mellanhänder används.

Beroende på vilka förhållanden råder på montagesiten kan vi avgöra hur mycket vi prefabricerar vid fabriken innan leverans. Lång prefabricering utförs för att göra montagetiden så kort som möjligt.